Πολιτική απορρήτου

Είδη στοιχείων που συλλέγουμε
Στο site μας, συλλέγουμε τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία. Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μόνο από ιδιώτες που μας τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά, π.χ. όταν εγγράφονται στο site μας, ή παρέχουν όνομα και διεύθυνση και ζητούν επακόλουθη επικοινωνία μαζί μας.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφέρονται σε διάφορα πράγματα, όπως πόσοι καταναλωτές επισκέπτονται το site μας, το είδος του web browser και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούν, το όνομα του δικού τους φορέα παροχής υπηρεσιών Internet. Όταν επισκέπτεστε το site μας, αυτόματα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία, και τα συνδυάζουμε με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για όλους τους άλλους επισκέπτες. Συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας στους επισκέπτες μας.

Πώς συλλέγονται τα στοιχεία
Όπως σημειώσαμε παραπάνω, τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται απευθείας από εσάς και εν γνώσει σας. Συνεπώς, όταν κάνετε εγγραφή στο site, συλλέγουμε τα στοιχεία που παρέχετε.

Όταν εισάγετε μια ειδική προσφορά, συλλέγουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να συμμετάσχετε αλλά και για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί σας. Όταν μας στέλνετε e-mail, συλλέγουμε τη διεύθυνση e-mail που δίνετε κι έτσι μπορούμε να απαντήσουμε.

Συλλέγουμε επίσης συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωπικού χαρακτήρα σε συνεχή βάση όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

Ερωτηματολόγια και Έρευνες
Περιστασιακά μπορεί να ζητάμε από τους επισκέπτες να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και δημοσκοπήσεις για τη νοοτροπία τους και τα ενδιαφέροντά τους. Οι έρευνες μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας. Εάν εμφανιστούν δείγματα απαντήσεων στις έρευνες στην ιστοσελίδα μας, δεν θα περιλαμβάνονται καθόλου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Εάν συμμετέχετε σε μια από τις έρευνες, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν θα κρατήσουμε προσωπικά στοιχεία για εσάς στις βάσεις δεδομένων μας ως επακόλουθο της έρευνας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας
Εάν έχετε συμφωνήσει τακτική επικοινωνία μαζί μάς όταν κάνατε την εγγραφή σας, μπορεί κατά καιρούς να επικοινωνούμε μαζί σας. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να απαντάμε στα σχόλια ή τα αιτήματά σας για ενημέρωση ή μπορεί να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας εάν είναι απαραίτητο στην πορεία επεξεργασίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία σας,στο πλαίσιο μιας διαρκούς και επισταμένης προσπάθειας που καταβάλουμε, όσον αφορά την βελτίωση των μεθόδων μάρκετινγκ και προώθησης .Για τους σκοπούς αυτούς αναλύουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας.Παράλληλα, η χρήση αυτή των στοιχείων που μας παρέχετε,μας βοηθά να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό μας.

Κοινή Χρήση και Μεταφορά Δεδομένων
Δεν πουλάμε, μεταβιβάζουμε ούτε γνωστοποιούμε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας σε τρίτα μέρη.