Ο κόσμος των Βιολογικών Προϊόντων

2020-04-16

Τα προϊόντα μας προάγουν την ποιότητα ζωής και συνοδεύονται πάντα από έγκυρες πιστοποιήσεις από διεθνείς, αναγνωρισμένους, ανεξάρτητους οργανισμούς και φορείς. Επιπλέον, οι εταιρείες δεσμεύονται έμπρακτα για την περιβαλλονυική υπευθυνότητα που επιδεικνύουν, μέσω φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, αειφόρου ανάπτυξης και αίσθηση ευθύνης για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της ισορροπίας της φύσης.

Η επιλογή των προϊόντων μας στηρίζεται στα παρακάτω κριτήρια:

  • Βιολογικά και οικολογικά - απαλλαγμένα από χημικά λιπάσματα και συνθετικές προσθήκες, που επιβαρύνουν την υγεία, επιτυγχάνοντας τα μεγαλύτερα θρεπτικά οφέλη
  • Σωστή, ξεκάθαρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση και σήμανση, μακριά από παραπλανητικές διαφημίσεις, ανακρίβειες και ψεύτικες υποσχέσεις.

Επιδιώκουμε το κατάστημά μας να γίνει ένα δυναμικό περιβάλλον υγείας και οικολογίας, γι'αυτό η γνώμη και η εμπειρία σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς.